İstanbul AFAD STK'larla buluştu

Afet alanında çalışan çoğu arkadaşımız uzun yıllardan beri Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamuya bağlı afet çalışanlarının olaya anında birbirleri ile nasıl daha koordineli çalışabileceklerini düşünmekte ve bu konuya kafa yormaktaydı.Afet alanında çalışan çoğu arkadaşımız uzun yıllardan beri Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamuya bağlı afet çalışanlarının olaya anında birbirleri ile nasıl daha koordineli çalışabileceklerini düşünmekte ve bu konuya kafa yormaktaydı. Uzun süren çalışmalar ve arayıştan sonra bu konuda çok ciddi bir adım daha atılmış oldu. AFAD başkanlığında 25-26 Şubat 2014 tarihinde Hasdal ‘da bulunan AFAD yerleşkesinde beklenen toplantı gerçekleşti. Uzun yıllardan bu yana afet bölgesine gidildiğinde kurumların birbiri ile nasıl ilişki kuracağı karşımızdaki kuruluşun yeterliliği, gücü, olanakları gibi konularda kafamızda hep bir soru işareti bulunmaktaydı. Bu soru işaretleri 1 yılı aşkın bir süredir devam eden çalışma sonucunda cevabını bulmaya iyice yaklaştı. Özellikle akreditasyon dediğimiz ve kurumların yeterliliğini objektif bir kriter ile ölçen kurumların çıtasını yükseltmeye yarayan önemli bir engel daha ortadan kaldırılmış oldu. 

Yapılan iki günlük toplantıda geçen yıldan beri sürmekte olan ve sivil toplum kuruluşlarının hangi ölçülere göre akredite olacağını belirleyen esaslar belirlendi. Buna göre afet alanında karşımıza çıkacak olan sivil toplum kuruluşunun hangi özellikte olduğunu ne gibi bir konuda bize yardımcı olabileceğini düşünmek zorunda kalmadan çok rahat iş birliğine gidebilecek duruma geldik. Özellikle afetin kendi karmaşası içinde kim olduğunu bilmeksizin çalışmak zorunda kaldığımız kuruluşlar artık bilgisi, becerisi ve gücü çok daha önceden kayıt altına alınmış yapılar olarak karşımıza çıkacak.

Çalıştayın ilk gününde 1 yıldan beri sürmekte olan ve kurumların nasıl akredite olacağını belirleyen kurallar masaya yatırıldı ve son hali bir kez daha gözden geçirildi. Bu gözden geçirme sırasında çeşitli yazım hataları hukuki boşluk oluşturabilecek imla düzenlemeleri 4 ana grupta ele alındı. Bu gruplar;

1- Sağlık, Defin, Çevre, Tarım

2- Eğitim

3- Ulaşım, Haberleşme, Arama Kurtarma

4- Gönüllülük, Basın, Sosyal Destek, Geçici İskân 

başlıkları altında toplanmıştır. Her grup kendisi ile ilgili daha önce yapılan çalışmayı son bir kez gözden geçirip olası eksiklikleri düzelttikten sonra Sayın Vali Muavinimiz Günay ÖZDEMİR ve İl AFAD Müdürümüz Gökay Atilla BOSTAN nezaretinde 15’er dakikalık grup sunumlarını da yaparak çalışmayı sonlandırmıştır. 

Birinci grupta yer alan Sağlık, Defin, Çevre, Tarım konuları ilk gün içinde gözden geçirilip katılımcılarla beraber konular tek tek tartışılmıştır. Gün sonunda oluşturulan ortak metin 26 Şubat günü İstanbul Kamu Hastaneler Birliği Kriz Merkezi Yöneticisi Dr. Türkay ESİN tarafından sunulmuştur. Bu sunumda özellikle Sağlık Bakanlığının yeni teşkilat şeması ve çalışma prensipleri anlatıldıktan sonra hastaneler ile STK’ların hangi konularda ortak çalışabileceği gündeme gelmiştir. Bu konularda özellikle hastane tatbikatlarının birlikte yapılması, afet ortamında gönüllülerin sisteme nasıl entegre olacağı anlatılmıştır konuşmanın son bölümünde ise tüm STK’lara afet öncesi dönemde birlikte çalışılması ve olası aksaklıkların önceden görülerek çözümlenmesi çağrısında bulunulmuştur.

Bu çalışma uzun yıllardan beri istenen ve beklenen çalışma olduğundan 2 gün kısa gibi gözükse de bizler için oldukça değerli ve önemlidir.

Tüm afet çalışanlarına hayırlı olmasını dileriz.

Hemşire Fadime TAŞÇI