GENEL KURUL DUYURUSU


OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

GENEL KURUL İLANI

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği Genel Merkezi’nden

Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği Genel Merkezi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2016 Pazar günü 10.30 - 15.00 saatleri arasında Bursa Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Dikkaldırım Mah. Hat Caddesi No:4 Osmangazi, BURSA adresinde aşağıda yazılı gündemle toplanacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.                                      

       Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği

                                                                                                                                           Genel Merkez Yönetim Kurulu


Gündem:

1-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2-  Yoklama ve Dernek Başkanının Açılış Konuşması

3-  Başkanlık Divan Üyelerinin Seçimi

4-  Yönetim Kurulunun Çalışma Raporu/Bilanço ve Gelir Gider Çizelgelerinin Okunması

5-  Denetleme Kurulunun Denetleme Raporunun Okunması

6-  Yönetim ve Denetleme Kurulunun Raporlarının Üzerine Görüşme, Oylama/ Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı Aklanması

7-  Tüzük Maddeleri İle İlgili Değişiklik Önerileri ve Önerilerin Oylanması,

8-  Yönetim Kurulunun Seçimi

9-  Denetleme Kurulu Seçimin

10- Dilek ve Öneriler

11- Kapanış