ÇÖZÜME ÇEYREK KALA


Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri 1999 Marmara depreminden sonra Afet anında ölümlerin kabul edilebilir seviyeye çekilebilmesi için olay bölgesinde eğitimli medikal müdahale ekiplerinin varlığı ile mümkün olacağı kanaati ile kuruldu. Sağlık Organizasyon projesi ile 2010 yılında yönerge ile faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

    Kuruluş felsefesinde sağlık çalışanları arasından gönüllü olan ve olağan dışı olaylarda etkin çalışabilecek fiziki kapasiteye sahip personellerin UMKE temel eğitimi alarak yıl içerisinde tatbikatlar gerçekleştirip olağan durumlarda asli görevlerini ifa edip afet durumda afet bölgesine intikal ederek medikal müdahalede bulunması esas alınmıştı.

    Aradan geçen yıllarda UMKE yönerge kapsamındaki görevlerin dışında sağlık tedbiri, acil durumlar, Ulusal organizasyonlar, protokol görevleri, vs. görev addedilip ve bunlara katılımın zorunlu kılınması ile gönüllülük kavramı yıpratılmıştır.

    Bakanlığımızın özellikle gönüllülük kavramı üzerinde durması konuyu bu kapsamda çözmeye çalışması zorunlu görevlendirmelerin istenmesi ile çelişmektedir.

     Bu bilgiler ışığında;

-       UMKE’ nin Sağlık Bakanlığı içindeki yapılanması kapsamında daha net ve belirgin hedeflerinin olması yönünde yoğun bir beklenti ve ihtiyaç olduğu,

-       Afet müdahale çalışmalarında afetin ve olayın türüne göre uzmanlaşmış UMKE ekiplerinin varlığını destekleyen bulguların olduğu,

-       UMKE çalışanlarının özlük hakları açısından iyileştirici ve belirleyici mevzuat çalışmalarına ivedilikle ihtiyaç olduğu,

-       UMKE çalışanları özveri ve gönüllülükle yaptıkları afete hazırlık ve müdahale çalışmalarının maddi-manevi karşılığını alamadığı gerçeğinden yola çıkarak,

   UMKE-DER olarak bakanlığımız nezdinde sorunlarımızın çözümü ile alakalı olarak Başta Sağlık Bakan Yardımcımız Ahmet Baha ÖĞÜTKEN, Acil sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet KÖŞ ve Daire Başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde sorunlarımız ile alakalı çözüm önerilerimiz aktarılmış ve bakış açıları değerlendirilmiştir.

    Bakanlığımız bakış açısı 112 Başhekimliği altında SAKOM açılmadan UMKE istasyonu açarak özlük hakkı sorununu Sayıştay Raporunu da dikkate alarak çözüm yoluna gitmek olduğu görülmüştür.

    UMKE-DER olarak çözüme yönelik bu çalışmanın UMKE’nin ekip ruhuna zarar vereceğini ve sorunları artıracağı kanaatimizle, UMKE yapılanmasının EK:33.madde kapsamında 112 ve UMKE yapılanması şeklinde yasal olarak düzenlenmesi diğer çalışmaların bu yasal düzenleme çerçevesinde devam etmesi yönündedir.

   Sorunlarımızı Bakanımıza ileteceğini belirten Sayın Bakan Yardımcımız Ahmet Baha ÖĞÜTKEN ve UMKE personellerinin sorunlarını büyük ölçüde gidereceğini belirten Sayın Genel Müdürümüz Mehmet KÖŞ başta olmak üzere tüm daire başkanlarımıza Derneğimiz ve UMKE ailesi adına teşekkür ederiz.