Denetim Kurulu

2016-2018 çalışma dönemi Denetim Kurulu Üyeleri UMKE-DER Genel Kurulu'nda belirlenmiştir.

UMKE-DER Denetim Kurulu Asil Üyeleri
1- H. Hakan Karakaş
2- Mesut YILMAZ
3- Yeşim ÜNAL

UMKE-DER Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
1- Yunus GENÇ
2- Mustafa Oğul
3- Hanife Keser Açıkgöz